RO   |HU   |EN

Despre noi

Resurse


 


Adresa:
Sfântu Gheorghe
România
Tel: +40 788 350150
E-mail: suport la sbnet.ro

 

comunitate în comunicare  

"Computerele, telefonia, radioul și sateliții sunt tehnologii ale libertății."
Ithiel de Sola Pool 

» Misiune
Misiunea Fundației StrawberryNet este de a îmbunătăți accesul la informație, capacitatea de comunicare, creșterea nivelului de participare publică a organizațiilor de mediu și civice din România prin dezvoltarea de comunități informaționale, furnizare și dezvoltare de mijloace și metode de comunicare electronică, pentru a crește eficiența și impactul organizațiilor care promovează aceleași valori în care credem.
Valorile Strawberrynet
 • respect față de om și mediul său
 • egalitatea șanselor
 • implicare
 • incluziune informațională
Viziunea Strawberrynet
 • o societate care respectă omul și mediul său
 • având cetățeni activi
 • cu oportunități egale
 • și inclusivă din punct de vedere informațional
Scopuri și obiective
 • creșterea calității actului informațional în domeniul protecției mediului, dezvoltării durabile și promovării democrației facilitând obținerea și difuzarea informațiilor precum și comunicația între instituții publice, organizații neguvernamentale și populație
 • facilitarea colaborării organizațiilor, instituțiilor și persoanelor fizice care acționează pentru protecția mediului, dezvoltarea durabilă, promovarea democrației și apărarea drepturilor omului pe plan național și internațional
 • dezvoltarea cunoștințelor de informatică pentru îmbunătățirea accesului publicului larg la informațiile difuzate electronic.
Activități
 • administrarea serviciilor de comunicare electronică Strawberrynet
 • servicii pentru încurajarea schimbului de informații, precum și a discuțiilor între asociații cetățenesti, reprezentanți ai autorităților, oameni de știință, ziariști etc.
 • cercetare și advocacy în domeniul tehnologiei informației și comunicării
 • promovarea de campanii de informare, implicare și educare
 • editare de publicații
 • organizare de conferințe, seminarii
 • cooperarea cu organizații din țară și internaționale cu profil similar, în calitate de participant sau asociat.